Времева линия

 Идва време за преговор на наученото и изходните нива. Днес ще Ви споделя една идея за припомняне на историческата част по Човекът и обществото.
 Кратко, просто и ясно казано - преговор чрез времева линия. Целта е да се очертаят най-важните според класа моменти от българската история, белязали времето преди Аспаруховите българи, Първо и Второ българско царство, Възраждането. Тук е нужно учениците да се аргументират добре защо избират да включат дадено събитие или момент в общата ни времева линия. С помощта на насочващи въпроси от учителя, учениците показват какво са запомнили от българската история, дали правилно боравят с историческите термини и как разсъждават върху някои важни събития. Накрая времевата линия се сглобява. Ние я изработихме на PowerPoint и подбрахме подходящи изображения от Интернет. 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Поклон, народни будители!

21 ноември - Ден на християнското семейство

Коледно тържество