ГРИЖОВНОСТ

Въведение в темата:
Резултат с изображение за caringПомолете учениците си да направят самооценка, като отговорят с истина или невярно за всеки от следните въпроси:

Вие грижовен човек ли сте?
Аз съм чувствителен към чувствата на хората.
Аз се отнасям към хората с доброта и щедрост.
Мисля за това как моите действия ще засегнат другите.
Никога не съм умишлено зъл или обиждащ.
Опитвам се да помагам на хората в нужда.
Мисля, че съм / не съм почтителен човек, защото: ___________________

Винаги помнете: ние ставаме грижовни хора, като правим грижовни неща.

Въпроси за дискусия:

• Съгласен или несъгласен: Някои хора казват, че децата са егоистични и самопоглъщащи се и не се интересуват от нищо друго освен от самите тях.
 • Откъде знаете дали някой се грижи за вас?
• Как се чувствате, когато хората показват, че те наистина се интересуват от вас? Как се чувствате, когато правите нещо наистина грижовно за някой друг?
• Какво кара хората да се грижат за другите?
• Как мислите, че би изглеждал светът, ако никой не се интересува от някой друг?
• Съгласен или несъгласен: Не е страшно да бъдеш грижовен човек. Защо или защо не?
• Кой в живота си мисли, че е много грижовен? Как демонстрира това? По какво си приличате или различавате от този човек?
• Какво ви мотивира да давате на другите?
• Един ученик казва, че понякога, когато ти даваш, не получаваш нищо в замяна. Съгласен ли си?
• Какви неща сте направили сами или като група, при които сте подобрили живота на някой друг? Как се почувствахте?
 • “Когато помагате на някого, вие си помагате.” Какво означава това? Съгласен ли си? Как?
• Можете ли да изберете да бъдете грижовен човек или трябва да се родите като такъв?
• „Дори и да не започнем като грижовни хора, ние се грижим, като правим грижовни неща.” Какво означава това? Съгласен ли си? Можете ли да помислите за примери как  работи това?
 • Смятате ли себе си за грижовен човек? По какъв начин?
• Какво общо има грижовността с вашия характер?

Занимание #1
Представи си, че току-що си наследил $20,000 и искаш да ги похарчиш като помогнеш на други хора. Какво ще направиш с парите и защо? Какъв ефект ще има върху хората твоята помощ?

Занимание #2
Помислете за различни поведения и ги превърнете в игра по роли. Първо, нека учениците изиграят ролите, които демонстрират негрижвно поведение и после грижовно. Нека групата анализира всяка от ролевите игри.

Допълнителни занимания:

• Опишете най-грижливото нещо, което някога някой е правил за вас. Как се почувствахте? Какъв ефект оказа това върху вас?
• Споделете за време, когато вие или някой, когото познавате, е променил живота на някого, като сте или са показали, че се интересувате от другите? Как се почувствахте?
• Можете ли да помислите за някой в ​​живота ви, който е превърнал едно трудно предизвикателство в живота си във възможност да помага на другите? Какво беше предизвикателството на този човек и как той го превърна във възможност да помага?
• Проучете някой в ​​историята, който е посветил живота си на помощ към другите. Пишете за времето, в което е живял и дайте някои примери за това как те са подобрили света чрез своята отдаденост.
• Гледайте филм или телевизионна програма, след което пишете за това какви са  действията на героите - грижовни или небрежни. Накарайте учениците да образуват малки групи и да измислят идеи, които отговарят на нуждата в тяхната общност. След това разработете стъпка по стъпка план за това как те могат да превърнат тази идея в реалност. Дайте на вашия проект име и мисия, която започва с "Целта на нашия проект е да покажем, че ни е грижа от ______________________."
 • Донесете (или помолете вашите ученици да донесат) статии от вестници и списания, описващи ситуации, които показват грижовни и ненатрапчиви действия от хора, групи или правителства. Обсъдете тези ситуации. По какъв начин те демонстрират грижа или безпокойство? Напишете групово писмо до засегнатите хора.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Поклон, народни будители!

21 ноември - Ден на християнското семейство

Коледно тържество