OBJECTS: Reduce, Reuse, Recycle


 1 час: Reduce, Reuse, Recycle Warm-up activity
  Представят се думите и тяхното значение. Правят се табелки с тях и се закачат в стаята. Прочита се пример на учениците с употребата им. Всеки ученик трябва да прецени коя дума отговаря на прочетеното и да отидат при нея.
I turn the water off while brushing my teeth. (Reduce)
I never throw away old batteries. I find a business that will take them. (Recycle)
I cut up old paper into squares and make small notepads with them. (Reuse)
I ride my bike to work instead of driving my car. (Reduce)
I always bring my own mug, or travel mug, when I go to a coffee shop. (Reduce)
I donate unwanted or old clothes to charities. (Reuse)
I always turn the lights off when I leave a room. (Reduce)
I separate cans and plastic bottles from the garbage. (Recycle)

2 час: Making magazine bowls
 Казва се на учениците, че с това занимание ще използват и трите дейности. Всеки използва страниците на списания и има пръчица. Хартията се навива около нея. Накрая пръчицата се изважда, а навитата хартия се залепва. Тя се навива здраво и се залепва. Това се повтаря, докато купата не стане достатъчно голяма. При направата ѝ средата се бута надолу, а новите части се издърпват нагоре. Накрая с четки се нанася лепило от двете страни на купата.

3 час: Adverbs of frequency interview
 Отново се дават примерните изречения с думите. След това се припомнят наречията -always often sometimes rarely seldom never Използват се в дадените изречения за яснота. След това се разделят на двойки. Ще се интервюират за това колко често преизползват, рециклират и намаляват. Този, който отговаря използва наречията. Интервюиращият записва отговорите на съученика си. След това разменят ролите си. Когато са готови представят резултатите си. Чертае се таблица на дъската и всеки ученик излиза, за да маркира наречието спрямо отговорите. Когато таблицата е попълнена се прави обобщения за целия клас, което се записва. Нека да работят в малки групи и накрая да съобщят най-интересните за тях обобщения. Ако има много ученици, които не са насторени еко се дават съвети как могат да помагат на природата.

4 час: Free writing activity
 Нека всеки от тях да напише кой от въпросите в интервюто му се струва най-важен и защо.

5 час: Recycle! Persuasive speech or poster
 Прави се списък с идеи, които могат да помогнат за опазването на природата. Правят постери, свързани с това.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии