Дете с гълъб

 

 Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира. По този случай цялата седмица беше изпълнена с дейности, целящи да ангажират децата с правото на мир и разбирателство.

 За въведение ни послужи картината на Пикасо "Дете с гълъб". Обсъдихме образите и тяхната символика, цветовете и защо художникът е взел решение така да изобрази представата си за мир. След това всяко дете се превърна в един Пикасо, илюстрирайки неговата картина с цветове по избор. 

 


 В работния лист, който получиха трябваше да помислят върху няколко изречения, които представят мира като вода, пеперуда, злато и дори музиката. Включихме и две интересни игри:

Занимание „Линията на мира (и войната)”

Целта на това занимание е да се съберат гледните точки на младите хора по различни конкретни събития и как те виждат връзката между мира и войната. В допълнение към това заниманието може ще насърчи критичното мислене на участниците, ще им помогне да разговарят открито и да споделят своята перспектива и гледна точка.

!! Насърчавайте участниците да споделят своите гледни точки по темите, докато се опитват да свързват темата за мира с темата за войните.

Други цели:

Да се насърчи активното слушане на различни идеи, гледни точки и преспективи.

Да се повиши информираността относно непознати социални реалности.

Да се насърчава междукултурното разбирателство, диалога и уважението.

Материали

- Самозалепваща лента, въже, (най-малко 3 метра), за да се направи права линия

- Хартия с думата мир в единия край на линията, и думата война – в другия

- Бяла дъска / флипчарт и маркери

Подготовка

Използвайте самозалепваща лента или бяло въже, за да очертаете линия на пода с дължина около 3 до 4 метра. Маркирайте единия край на линията с думата МИР, а другия, с думата ВОЙНА. Това е така нареченото спасително въже.

Помолете участниците да се съберат в средата на спасителното въже.

Изпълнение

Дейностите ще бъдат разпределени в пет кръга (броят на кръговете зависи от различните теми, които организаторите искат да разгледат). Във всеки кръг се представя ключова дума. Тя не се обяснява или дефинира. Думата се взема за отправна точка и в съответната ситуация участниците заемат място по «спасителното въже» според личната им преценка дали тя означава повече МИР или ВОЙНА.

Споменете първата дума от списъка и дайте на участниците известно време да помислят.

Думите са: сигурност, свободата на изразяване, доброволчество, развитие, толерантност.

След като участниците са взели решение къде да застанат върху «спасителното въже», водещият може да започне кратка дискусия (максимум 3 минути). Той моли участниците един след друг да обяснят 1) каква позиция са взели; 2) Защо и как свързват тази дума с думите МИР или ВОЙНА. Тъй като някои думи са противоречиви, има тенденция дискусията да се отдалечи от темата за мира и войната. Гледайте да върнете разговора към основната тема. Водещият трябва да насърчи участниците да водят диалог и да говорят един с друг, да задават въпроси и да коментират. Гледайте да водите дискусията така, че да не се стигне до (словесно) насилие. Важно е да се насърчава откритостта и активното слушане. Не забравяйте да си водите бележки по време на дискусията. Може да определите един от участниците, който да документира дискусията за справка по време на откритата дискусия по-късно. Преминете към следващите думи и повторете стъпките, описани по-горе. Накрая благодарете на цялата група и ги помолете да седнат.

Дискусия (дебрифинг): Помолете участниците да споделят какво са научили от дейността, от другите, и за себе си. Как са се чуствали, докато са участвали в дейността? Било ли е трудно да чуят и разберат какво мислят другите, особено тези с различните идеи? Защо? Научили ли са нещо ново, нещо специфично? Дало ли е упражнението ново разбиране за мира, за войната? Ако времето позволява, може да се върнете към предишните дискусии и да насочите отново към връзката с мира и войната. Гледайте дискусията да не стане дебат за кое е правилно и кое грешно. Това може да се случи, ако има участници с много силна привързаност към определени идеи.

Занимание „Добре дошъл ти, добре дошла аз”

Помолете всички участници да застанат в кръг. Прочетете изреченията, посочени като пример по-долу. Те се отнасят за хора с различни интереси, произход, навици и т.н. За този, за когото твърдението е вярно, ще танцува в средата на кръга, а другите ще пляскат с ръце за него. След време може да се направи смяна на водещия на играта.

Примерни изречения:

• Нека да пляскаме с ръце за този, .... който е най-млад в своето семейство.

• Нека да пляскаме с ръце за този.... който има повече от двама братя и сестри.

• Нека пляскаме за този, .....чийто роден език не е български.

• Нека пляскаме за този,.... който вече е летял със самолет, преминавал граница, ставал свидетел на престрелки, на природно бедствие и т.н.

Извод и дискусия: Тъй като всички сме уникални, това ни прави специални, нека празнуваме това.


  За финал децата бяха разделени на екипи, като задачата им беше да направят постер, чието послание да бъде свързано с мира. 


 Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии

Албум за Трети март