Легенди за планините

 Като допълнително занимание в уроците за повърхнините по Човекът и обществото, може да дадем задача на децата да потърсят интересни факти и информация за тях и да запознаят останалата част от класа с тях. А такива изобщо не липсват! 
 Споделям с Вас презентазия, в която съм събрала легенди за българските планини, както и техни фотографии. Смятам, че ще Ви бъде полезна в часовете и ще впечатли още повече малките ни ученици, които ще видят приказността на българската природа.Коментари

Популярни публикации от този блог

Оцветявки за Коледа