SEA LIFE PART B Under the sea

1 час: “I spy” group contest
 На всяка група се раздава рисунката с подводния свят. Когато учителят даде начало всяка група трябва да запише колкото се може повече подводни животни за определено време. Могат да се използват речници. Когато времето изтече сравняват записаното помежду си.
2 час: Sea life mobiles
 Използва се рисунката и списъкът на учениците. Допълват се с още морски животни върху мисловна карта. Обсъждат се думите и се поставя задачата. В зависимост от материалите могат да се направят различни мобилни скулптури – с хартиена чиния, жици, сламки и кламери. А морските животни могат да бъдат както нарисувани, така и изрязани от книжки или списания.
3 час: Art Critique
 Мобилните скулптури са закачени на различни места в класната стая. Дава се време на учениците да се разходят и да ги разгледат. Получават работен лист и го попълват, докато наблюдават скулптурите. Учителят обяснява как артистите получават критика за творбите си, говорят за това какво им харесва и какво не им харесва в творбата и как могат да я подобрят. Дава им се пример като се използват сравнителни и превъзходни степени. След което това го правят учениците.
4 час: Sea life compare and contrast poem
 Учениците трябва да изберат два морски вида, за да ги сравнят в поема, използвайки степените. Дава им се време да проучат повече за това, което са избрали. Първо им се показва и се работи заедно. Обмислят се подходящи прилагателни имена. Учениците започват да пишат поемите си. Когато са готови се разделят по двойки. Единият чете поемата си на другия като не споменава името на едното животно. Другият трябва да отгатне кое е. Накрая някои от учениците четат поемите си пред целия клас по същия начин.
Line 1:  A is [comparative adjective] than B,
Line 2:  but B is [comparative adjective] than A.
Line 3:  While A is [adjective], B is [comparative adjective].
Line 4:  They are both [adjective] and [adjective],
Line 5:  but neither is [adjective] or [adjective]
5 час: Exit statement
 Всеки ученик получава листче с няколко прилагателни. Трябва да запишат сравнителните и превъзходните степени.
6 час: Sea animal poster presentation

 Всеки ученик трябва да направи постер за едно от животните в поемата си. Трябва да направят проучване за него – какво яде, каква е средата му на живот и други типични неща. След това подготвят постера си чрез рисунка, принтирано изображение, изрязка. Когато са готови ги представят и говорят за животното. Постерите се окачват в стаята, а класът се разделя на две групи. Едните задават въпроси, свързани с постерите,  а другите отговарят. После разменят ролите си. 


Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии