IMAGINARY CHARACTERS PART A: Meet the Wire People

1 час: Finding a match
 Заниманието започва като на учениците се обяснява, че всеки от тях ще получи карта или с картинка с действие, или с глагол в сегашно продължително. Целта е всеки да намери кореспондиращата му карта. Преди да намерят подходящата карта, ще имат време да обиколят стаята и да си разменят картите.  След като това време свърши всеки трябва да намери подходящата карта. Може да се повтори няколко пъти.
2 час: Making wire sculptures
 Показва се картинка на действие и се иска от учениците да изкажат действието. Учениците се разделят на групи и им се дава група от картинки. Всяка група пише изречения по тях. Когато са готови прочитат изреченията пред класа и се записват на дъската. Използваните глаголи се преговарят и показват с действия. Разделят се на двойки. Поставя им се задача всяка двойка да направи скулптури от жица като изберат едно действие. Когато са готови се представя на класа, който трябва да назове действието, което извършва човечето.
3 час: Practicing Present Progressive with charades
 Разделят се на групи. На листчета са написани изречения. От всяка група излиза по един предствавител, който тегли листче и трябва да изиграе действието пред групата си. Имат на разположение две минути. За всеки правилен отговор получават точка.
4 час: Exit ticket activity
 На всеки ученик се дава глагол и той трябва да го изиграе, за да покаже дали знае какво означава.
5 час: Guess that sketch

 Под всяко направено човече се записва действието, което представя. Един по един учениците избират изречение и рисуват действието схематично. Останалите трябва да отгатнат какво е нарисувано.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Оцветявки за Коледа