Следвай ме


Чудесна игра за практикуване на таблицата за умножение и деление.
Всеки ученик получава картонче с подобен надпис: 
Аз имам 36.
Кой има 7.4?
Този, у когото е картончето с надпис
Аз имам 28.

Кой има 6.9?

става и чете написаното.
Напишете на едно от картончетата „Старт”. Последният от верижката трябва да има произведение, с резултат числото от това първо картонче.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии