На пътя е опасно!


  На пътя е опасно - една от темите по БДП. 
 Урокът започна с прочит на стихотворението "Баба и Пепи":

Бабата дойде на гости.
Вика: — Луди ли сте, що сте?
В детската градина сам
Пепи ходи. Туй е срам.
Той е малък. Ей така
ще го водя за ръка.
Баба с Пепи се затича
на пресечка да пресича.
— Чакай, бабо. Не сме слепи —
дърпа я обратно Пепи.
— Стой! Червен е светофара.
Бабата на тротоара
смее се, та ще припадне:
— Фар ли, рече? Фар по пладне?
Да не сме ний параходи,
фар запален да ни води?
— Корабите води фара,
хората пък — светофара.
— Чакай, бабо. Де нахълта?
Светлината му е жълта.
Още малко, бабо Пено.
Хайде. Вече е зелено.
Браво, правилно премина.
Ей я детската градина.
Ето, влиза моят клас.
Тук до обед ще съм аз.
Ти ме чакай, че сама
                как ще стигнеш до дома?…
 Поговорихме с учениците кои са опасните места на пътя за всеки пешеходец, къде трябва да се движат пешеходците, разгледахме и упражненията в учебната тетрадка. На дъската бяха изписани и правила като "На улицата има много опасности за теб. Трябва да се научиш да ги познаваш и да се пазиш от тях." и "Пешеходците вървят само по тротоара." Те дават свобода да обсъждаме още много по темата и дават свобода на децата да изразят мнението си. Часът завърши с кръстословица, за която съм използвала помагало на издателство "Дидаско".

Коментари

Популярни публикации от този блог

Оцветявки за Коледа