FOOD Yummy, yummy!

1 час: Warm-up activity
 Изрязват се картите с плодовете и зеленчуци. Преговарят се думите на английски, прилагателни, които ги поясняват – цвят, форма, размер. Всяка карта с плод или зеленчук се залепя на гърба на учениците. Обяснява им се, че когато се даде началото всеки от тях трябва да намери партньор. Това става с помощта на въпроси с да или не отговори. Ако единият отговори с „не”, е ред на другият да зададе въпрос. Ако и двамата получат „не” за отговор се разделят и трябва да намерят друг партньор. Играта продължава, докато учениците разберат кой плод или зеленчук е залепен на гърба им.2 час: Mind maps and sculptures
 Учениците се разделят на малки групи. Използват се картончетата с плодовете и зеленчуците, като на всяка група се полага една. Обяснява се на всяка група, че трябва да използва прилагателни, за да го опишат. Групите създават мисловни карти за целта. Когато приключат правят скулптура на плода или зеленчука, използвайки описанието от мисловните карти.
3 час: Information gap drawing activity
 Скулптурите се поставят на централно място. Всяка двойка излиза и определя кой ще описва и кой ще рисува. Този, който ще описва избира скулптура, а художникът застава с гръб към нея. При описанието отново се използват думи за размер, цвят и форма. Накрая рисунката се срявнява със скулптурата. Партньорите могат да сменят ролите си.
 4 час: Human graph activity
  Првавят се няколко табели – Love it, Like it, It’s okay, Don’t like it, Hate it. Преговарят се какво означават и се правят мимики с лице, за да се опишат. Залепват се в различни краища на стаята. Обяснява им се, че когато учителят вземе скулптура на плод или зеленчук, всеки от тях трябва да отиде до съответната табела. Когато са избрали знака, учителят ги пита защо са при него. Играта продължава докато минат всички скулптури. Междувременно се записва колко ученици стоят при дадена табела за всеки плод или зеленчук. Накрая учениците правят графика, която показва кои плодове и зеленчуци са най-много и най-малко харесвани.
5 час: Alphabet food poem

 Започва с търсене на думи, след което се измисля поема според реда на азбуката. Може да се направи както с храни, така и с прилагателни, които ги описват. Работи целият клас заедно.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии