SEA LIFE PART A Fishy Friends

1 час: “I Spy Something”
 Преди да започне играта се представят думите, свързани с частите на тялото на рибата. Показват им се изображенията, които после се залепват на място, видимо за всички. Играе се на групи. Избира се една карта и този, който описва започва с „I spy” и допълва описанието, използвайки думите. Останалите трябва да познаят коя е думата. Този, който отгатне описва.
2 час: Recycled fish sculpture
 Учениците трябва да изработят скулптура на риба с очи, уста и хриле. Първо да направят рисунка на скулптурата, която искат да изработят и обсъдят със съученик или учител, като обяснят на английски как ще излежда рибата им. Може да се използват всякакви материали за тяло, детайли и украса.
3 час: Information gap activity
 Тук може да се послужи както с изображенията, така и със скулптурите. За начало се избира една и се иска от учениците да я опишат – размер, форма, цвят, детайли. Прави се лист с прилагателните в таблица.
Shape of the body    Size of the body    Color of the fish     Details about mouth, eyes and fins
 За да се затвърди знанието им прилагателните се рисуват върху самата картинка.
 Играта започва като картите се разбъркват и се поставят с лице надолу. Учениците са с лист и цветни моливи пред тях. Един ученик излиза и тегли карта. Започва да я описва, а останалите рисуват по описанието. След като са готови сравняват рисунките с картата.
4 час: Exit ticket
 Учителят дава категория на учениците, свързана с описанието на рибите. Те трябва да кажат по едно прилагателно без да се повтарят.
5 час: Go Fish!

 От всяка карта трябва да има по две в тесте. Играят от 3 до 4 ученици. Всеки започва с две карти. Останалите са с лице надолу. Учениците трябва да съберат чифт от всяка карта. Това става като задават въпроси на другите, свързани с рибата, която искат да се сдобият. Ако този, към когото е задал въпроса има тази карта му я дава, ако не му казва “Go Fish” и си тегли карта. Когато ученик събере чифта го поставя на масата. Печели този, който събере най-много чифта.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Оцветявки за Коледа