Васил Левски

Кой е Васил Левски?

Въведение:

Описание на външните черти на Апостола:
Виждали ли сте снимки и портрети на Левски? Как е изглеждал той? (описанието от децата ще активира спомени и ще стимулира въображението за облика на Левски)
 Нека прочетем няколко описание на Левски от двама известни писатели.

- Иван Вазов – XI глава из повестта „Немили-недраги” (1882-84)
Въпроси:
Авторът описва Левски с противоположни личностни характеристики. Какви са те? Как те се съвместяват в един човек? Според Вазов изкуството не може да представи лицето на Левски. Защо? Писателят прави контраст между скормната личност на Левски и великата идея, на която се е отдал. Как е възможно двете да са съвместени в едно?
Писмо от Христо Ботев до прителя му Киро Тулешков (ноем.–дек. 1868)
Въпроси:
Как Ботев описва Левски? Какво е отношението му към Апостола?  
Защо писма като това са ценни?
Иван Вазов, „Апостолът в премеждие”
Въпроси:
Какви са качествата на Левски в тази история съчинена от Вазов?
(дързост, смелост, находчивост, хистрост, бързина и др.)
Нарисувайте портрета на Васил Левски по дадените описания
Децата ще направят портрет или сцена с Левски на предоставените листи, като след това по желание могат да свалят портрета на Левски с протриване с молив от релефно изображение. Така те ще изготвят две изображения на Апостола – едното отпечатък от релефа, друтото – тяхна лична интерретация.  
След като децата са приключили показваме и обсъждаме няколко  фотографски портрета на Левски.
Дискутираме и няколко картини на Левски от известни художници
Въпроси:
Какви различия намирате между вашия портрет и тези на художниците? Между снимките и картините? Защо има такива?

Какво знаете за Васил Левски?
  
Левски е известен с няколко имена. Знаете ли как е рожденото му име? Откъде идва прякора Левски?
Той е наричан и Апостола на Свободата. Защо? (Какво е апостол?) Левски също е бил известен също и като дякон Игнатий. 
 Ще бъдат показани три снимки на Левски в униформи (чета, първа българска легия и втора българска легия) 
Въпроси:
 Какво показват снимките? Какво можете да ми кажете за Левски само като го гледате? Какво излъчва?
Не само името на Левски е свързано с характеристики на лъва. Такава връзка има и печата на БРЦК. Защо лъвът е от такова значение за освободителното движение?
Дейността на Апостола може да бъде онагледена с картата на революционните комитети в България (1870-73). Как си представяте, че Левски е пътувал? Не е имало самолети, коли и влакове?,
 Дискусия на Наредата
- "Нареда на работниците за освобождението на българския народ" (изработена от Левски през 1871)
Въпроси:
Каква е целта на организацията според наредата? Защо?
Децата изработват Акростих за Левски.
 Тефтерчето на Левски
Историческите документи често са трудни за разбиране и изискват специални умения, познания и внимание. Децата ще се запознаят с личното тефтече на Левски във факсимиле и ще извлекат от него специфична информация свързана с работата посъздаването на мрежата от революционни комитети.
Въпроси:
Какво може да научим за комитетската мрежа създадена от Левски от неговото тефтерче? Какво друго има записано в тефтерчето? Защо?
Разбираме ли мислите на Левски?
Ще бъде дадена задачата да сглобят наъсани цитати от Левски: Децата ще работят в два отбора, като победилтел е този отбор, който възстанови вярно цитатите пръв. 
„Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само себе си.”
„Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.”
„Дела трябват, а не думи.”
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република".”
 Дискусия на цитатите: 
Какво иска да каже с тези думи Левски?
Как идеите на Левски могат да бъдат свързани с наше време?
Децата залепят по един цитат в книжките си.

Заключение:

- Христо Ботев – „Обесването на Васил Левски”
Въпроси:
Какви чувства предизвиква стихотворението у вас? Как постига това поета? Защо е възпят образа му? Какво показва това? Какво олицетворява Левски за вас?
Изработване на плакат за Апостола. Портретът му се принтира върху листове с различен цвят. След това се накъсват и децата трябва да сглобят образа му от разлчни цветове. Подбират се цитати от Левски и всичко се залепя върху картон.

Моменти от нашето занимание:

Коментари

Популярни публикации от този блог

Оцветявки за Коледа