Проучване за областите в България

 Поставих задача на децата да направят проучване за областите в България. Информацията, която намерят я "записват" (правят скици, залепят снимки, споменават най-интересното) в специално направен от мен booklet. Целта е да използват разнообразни ресурси и да отсеят най-важното, като споделят и своите впечатления. Накрая дори имат за задача сами да оценят работата си.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Българските народни носии